Unit Equals Likewise Equals
1 tsp. 1/6 fl. oz. 1/3 Tbsp.
1 Tbsp. 1/2 fl. oz. 3 tsp.
1/8 cup 1 fl. oz. 2 Tbsp.
1/4 cup 2 fl. oz. 4 Tbsp.
1/3 cup 2 3/4 fl. oz. 1/4 cup plus 4 tsp.
½ cup 4 fl. oz. 8 Tbsp.
1 cup 8 fl. oz. 1/2 pint
1 pint 16 fl. oz. 2 cups
1 quart 32 fl. oz. 2 pints
1 liter 34 fl. oz. 1 quart plus 1/4 cup
1 gallon 128 fl. oz. 4 quarts